Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY ZAKUPÓW

I. ZAKUP USŁUGI

Zakup Usługi odbywa się w następujący sposób:

 1. Wybór Usługi. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Usług standardowych, VIP jak również Pakietowych – w formie karnetów, które przedstawione są w panelu modułu w zakładce „Cennik”.
 2. Rezerwacja. Po wyborze rodzaju Usługi Klient przechodzi do kolejnego KROKU, w którym wybiera datę, godzinę i miejsce w komorze normobarycznej.
 3. Płatność. Po wpisaniu tych informacji Klient może dokonać zapłaty całości kwoty za Usługę poprzez jeden z wybranych poniżej sposobów:

  • elektronicznym przelewem bankowym (system Przelewy24)
  • kartą kredytową (system Przelewy24)
  • blik (system Przelewy24)
  1. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę 100% Kwoty poprzez System Obsługi płatności Przelewy24.  Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Przelewy24 za pomocą szyfrowanego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Przelewy24 Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu Zakupu.
  2. Osoba Zamawiająca otrzyma potwierdzenie wpłaty za Usługę.
 4. Termin Ważności. W przypadku zakupu karnetu posiada on termin ważności, który wynosi 6 miesięcy i liczony jest od daty zakupu. W celu realizacji karnetu, Klient każdorazowo kontaktuje się z Normobaric Clinic, w celu ustalenia daty kolejnych wizyt.

  1. Okres ważności karnetu nie może zostać przedłużony, a niewykorzystanie karnetu przez klienta nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Normobaric Clinic.
  2. Usługa umówiona, a nie odwołana minimum 24 godziny przed umówionym terminem, traci ważność.
 5. Realizacja. Karnet może być wykorzystany wyłącznie w komorze normobarycznej Normobaric Clinic, jeśli dysponuje ona wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie obsługa komory zaproponuje inne wolne terminy.
 6. Wartość Karnetu. Jeśli koszt Usług będzie wyższy niż wartość zakupionego Karnetu, Klient będzie poproszony o dopłatę różnicy na miejscu w recepcji Normobaric Clinic.

  1. Kwota / wartość Karnetu nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
 7. ZAMIANA Usług. Klient ma możliwość zamiany usług, na które wystawiony został Karnet, ale tylko na usługę droższą.
 8. JEDEN KARNET – 10 WIZYT. Karnet na wybrany rodzaj Usług może być wykorzystany tylko wielorazowo.
 9. Normobaric Clinic nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Karnety.
 10. REKLAMACJA. Klient ma możliwość złożenia reklamacji. Zostanie ona rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż 14 dni od złożenia wniosku reklamacyjnego.

II. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku rezygnacji z wykorzystania Karnetu lub anulowania jego zakupu już po dokonaniu płatności, wpłacone 100% kwoty pozostaje w Normobaric Clinic. Wszelkie anulowania Karnetu wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.
 2. W przypadku braku możliwości skorzystania z Usługi jednorazowej lub wykorzystania Karnetu w określonym przez regulamin terminie, Klient może przekazać Karnet do wykorzystania innej osobie zachowując termin realizacji Karnetu określony przy jego zakupie. Można tego dokonać tylko po uprzednim kontakcie z recepcją Normobaric Clinic i po uzyskaniu e-mailowego potwierdzenia z recepcji.
 3. Po wykonanej usłudze Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy. W przypadku vouchera na odstąpienie od umowy zakupu jest 14 dni od otrzymania kuponu, jeśli usługa nie została jeszcze zrealizowana.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych związanych z rezerwacją i zakupem Usługi jednorazowej jak i Karnetu. Normobaric Clinic nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie danych przez Klienta.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.pl
 3. Firma Normobaric Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność modułu „Rezerwacja on-line” wynikłą nie z jej winy i innych czynników niezależnych.

IV. DANE OSOBOWE

W trakcie dokonywania rezerwacji przez Osoba Kupująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Zakupu Usługi lub Karnetu oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

V. AKCEPTACJA REGULAMINU

Zaznaczenie opcji „Akceptuję warunki regulaminu” oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Zakupu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.

 

DANE FIRMY, WŁAŚCICIELA E-SKLEPU

Normobaric Clinic Julia Jędrych

85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 136

NIP: 967-143-06-14

REGON: 384649562

 

ADRES BIURA OBSŁUGI

Normobaric Clinic

80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209

Tel. +48 573 282 287

Normobaric clinic

Book now

Boost your oxygen levels and book your first treatment today.

cookie

We use cookies and similar technologies to provide services, adapt the website to the individual preferences of users and for statistical and advertising purposes. You can always disable this function in your browser settings. Using our website without changing your browser settings means that cookies will be saved in your device.